برخی از خدمات دکتر شیرین مقصود


 • جراحی بینی

  جراحی بینی متناسب با اسکلت و غضروف های بینی و با بررسی سایر اجزا چهره توسط جراح بینی انجام میگیرد.

 • جراحی بینی گوشتی

  جراحی بینی گوشتی با تکنیک های جدید جراحی عوارض گذشته همچون برگشت پذیری و افتادگی نوک بینی و ... را از بین برده است.

 • جراحی بینی استخوانی

  جراحی بینی استخوانی به خاطر پوست نازک تر و ... جراحی بسیار آسان تر از جراحی بینی گوشتی میباشد.

 • جراحی ترمیمی بینی

  در برخی از موارد بینی بعد از جراحی اولیه نیاز به تغییرات و اصلاح در جراحی بینی ترمیمی یا ثانویه خواهد داشت.

مقالات جراحی بینی

 • کمپرس یخ

  بعد از عمل بینی تا چند ساعت از کمپرس سرد طبق توصیه جراح بینی برای کاهش تورم و کبودی استفاده کنید.

 • رژیم غذایی بعد از جراحی بینی

  از خوردن غذاهایی که نیاز به جویدن زیاد دارد مثل خوردن گوشت، ماهی و...میوه هایی مثل سیب و... یپرهیزید.

 • ورزش بعد از جراحی بینی

  از خم شدن و بلند کردن اجسام سنگین و فعالیت های ورزش تا چندیدن هفته بعد از جراحی زیبایی بینی بپرهیزید.

 • مصرف دارو بعد از جراحی بینی

  تا دو هفته بعد از جراحی بینی از داروهایی که باعث رقیق شدن خون می شود طبق توصیه جراح بینی خود بپرهیزید.

 • چسب بینی بعد از جراحی

  برای برداشتن گچ بینی به جراح مراجعه کنید و تا چند هفته زدن چسب بر روی بینی را به خود جراح محول کنید.

 • مصرف دخانیات

  دو هفته قبل از عمل از استعمال سیگار و قلیان بپرهیزید.چون به مشکلات انعقادی بعد از جراحی بینی کمک میکند.

 • زدن عینک آفتابی

  از زدن عینک تا چندین هفته اجتناب کنید و در صورتی که زدن عینک الزامی می باشد به جای آن از لنز استفاده کنید.

 • خوابیدن بعد از جراحی بینی

  هنگام دراز کشیدن بعد از جراحی بینی سر خود را بالاتر نگه دارید و برای این کار دو بالشت زیر سر خود قرار دهید.

برخی نمونه های جراحی بینی