آرشیو برچسب : عمل بینی گوشتی با لیزر

جراحی بینی گوشتی جراحی بینی گوشتی :بینی هایی که ایرادات آن ها در اطراف دیواره های سوراخ و نوک بینی می باشد و اسکلت آن ضعیف است، بینی گوشتی می گویند.     بینی گوشتی چه مشخصاتی دارد؟ این نوع بینی دارای پوست ضخیم می باشد. جلوی بینی دارای غضروف پهن و نازکی است. نوک […]