آرشیو برچسب : قبل از جراحی بینی

جراحی بینی مردان جراحی بینی مردان :در سال های اخیر با افزایش تقاضا جهت جراحی بینی، تعداد مراجعین مرد برای جراحی بینی نیز افزایش پیدا کرده است. مردانی که برای جراحی بینی مراجعه می کنند، می خواهند که توازن و حالت مردانگی چهره شان حفظ گردد. مدل بینی مردانه دارای چه ویژگی هایی است؟ فاصله […]

اقدامات قبل از جراحی بینی جراحی بینی یکی از پرطرفدارترین جراحی های زیبایی در جهان می باشد. افرادی که قصد انجام جراحی بینی را دارند باید اقدامات قبل از جراحی بینی را بدانند.     اقدامات قبل از جراحی بینی : اولین و مهم ترین اقدام قبل از جراحی بینی انتخاب یک جراح مجرب می […]