آرشیو برچسب : هزینه عمل بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی جراحی بینی استخوانی :اگر بینی دارای پوست نازک و استخوان و غضروف محکمی باشد به آن بینی استخوانی گفته می شود. جراحی بینی استخوانی برای رفع چه ایراداتی انجام می شود: رفع قوز روی بینی از بین بردن انحراف و کجی بینی رفع افتادگی نوک بینی بزرگ بودن نوک بینی رفع بزرگی […]